Search
728 x 90
728 x 90

سید صادق حقیقت

استاد

مطالعات سیاسی

زندگی نامه

در سال 1360 دیپلم تجربی گرفتم؛ و به حوزه آمدم. سال 1366، پس از اتمام مقدمات و بخشی از دروس سطح، با هجرت به قم مصادف بود. اکثر دروس سطح و یک دوره اصول و چندین سال فقه را از محضر آیات عظام بالاخص حضرت آیت الله سید علی محقق داماد بهره بردم. سال 1368 در کنار دروس حوزوی علوم سیاسی را شروع کردم؛ و کارشناسی دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد دانشکده روابط بین الملل و دکتری تربیت مدرس را به ترتیب در سال های 1372، 1374 و 1380 فارغ التحصیل شدم. از آن زمان در دانشگاه مفید مشغول به تدریس بوده ام؛ و حاصل فعالیت های پژوهشی ام چند کتاب و چند مقاله در حوزه اندیشه سیاسی اسلام بوده است.

 

 

      الف‌ .  مشخصات‌ فردی‌ و تحصیلی‌ 

–  متولد 1341.

– کارشناسی‌ علوم‌ سیاسی‌ (دانشگاه‌ تهران‌،1372).

– کارشناسی‌ ارشد روابط‌ بین‌الملل‌ (دانشکده‌ روابط‌ بین‌الملل‌،1374)[1].

– دکتری‌ علوم‌ سیاسی‌ ،گرایش‌ اندیشه‌ سیاسی‌ (دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌،1380).

– دروس‌ حوزوی‌ (از سال‌ 1360).

–  عضو هیأت علمی دانشگاه مفید از سال 13۸۰, محقق نمونه استان قم و دانشگاه مفید در سال 1382،۱۳۸۳، و 1385؛ و پژوهشگر ممتاز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1384 .

– آدرس: صندوق پستی:3611- 37185

haghighat@mofidu.ac.ir  ,  ss_haghighat@yahoo.com  e– mail:

http://www.s-haghighat.ir

 

ب‌  .  کتاب‌ها

فربه و نحیف، مایکل والزر، ترجمه سید صادق حقیقت، در دست انتشار.

– مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (تهران، سمت، 1387).

– روش شناسی علوم سیاسی (قم، دانشگاه مفید، ۱۳۸۵).[2]

– مبانی‌، اهداف‌ و اصول‌ سیاست‌ خارجی‌ دولت‌ اسلامی‌  (قم‌: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385‌)[3].

– مسأله‌شناسی‌ مطالعات‌ سیاسی‌ اسلامی (قم: بوستان کتاب, ۱۳۸۳).[4]

– سیاست‌ در اسلام‌ : کتابشناسی‌ توصیفی‌   (تهران‌ :همراه, 1383‌).

– توزیع‌ قدرت‌ در اندیشه‌سیاسی‌ شیعه‌  (تهران‌ :هستی‌ نما،1381).[5]

– مبانی‌ نظری‌ حقوق‌ بشر از دیدگاه‌ اسلام‌ و غرب‌ (تهران‌: مؤسسه‌ فرهنگ‌ و اندیشه‌ معاصر، 1381)[6].

Six Theories about the Islamic Revolution’s Victory (Editor) (Tehran: Alhoda, 2000).

    ست نظریات حول انتصار الثوره الاسلامیه, المترجم:مختار الاسدی(طهران: الهدی, 1384).

– درآمدی‌ بر اندیشه‌سیاسی‌ اسلامی‌  (ویراسته‌) (تهران‌: الهدی‌، 1378).

   مدخل‌ الی‌ الفکر السیاسی‌ فی‌ الاسلام‌ (اعداد)، المترجم‌ :خلیل‌ عصامی‌ (طهران‌ :الهدی‌ ،1421ق ).

      – گفتگوی‌ تمدنها و برخورد تمدنها  (قم‌: طه‌، 1378).

   حوارالحضارات و صدامها, ترجمه السیدعلی الموسوی (لبنان: دارالهادی, 1421ق).

– اندیشه‌سیاسی‌ در اسلام‌: کتابشناسی‌ توصیفی‌  (تهران‌: الهدی‌، 1377).

– انقلاب‌ اسلامی‌ و چرایی‌ و چگونگی رخداد‌ آن(قم‌: نهاد نمایندگی‌، 1377 به‌ بعد).[7]

– علل‌ و عوامل‌ پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌  (قم‌: طه‌، 1377).

– سالشمار تاریخ‌ و روابط‌ بین‌ الملل‌  (قم‌: خرم‌، 1377)[8].

– مسؤولیتهای‌ فراملی‌ در سیاست‌ خارجی‌ دولت‌ اسلامی‌  (تهران‌: مرکز تحقیقات‌ استراتژیک‌، 1376).[9]

 

      ج‌ .  تحقیق‌ها

– آسیب‌شناسی‌ سیاسی‌ – اجتماعی‌ روحانیت‌  (مرکز مدیریت‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌، 1381).[10]

– آسیب‌شناسی‌ فرهنگ‌ سیاسی‌ ما  (مرکز پژوهشهای‌ صدا و سیما،1376).

– آسیب‌شناسی‌ علوم‌ سیاسی‌ در حوزه‌ اندیشه‌ شیعی‌ (پژوهشگاه فرهنگ‌واندیشه‌اسلامی، 1375).[11]

الکفار و اولادهم‌ من‌ حیث‌ الطهارة‌ والنجاسة‌  (رساله‌ حوزه‌،1374).

– حکومت‌های‌ اسلامی‌ در بستر تاریخ‌  (مرکز تحقیقات‌ استراتژیک‌، معاونت‌ اندیشه‌ اسلامی‌، 1372).[12]

 

  د .  مقاله‌ها و مصاحبه‌ها

– “حوزه­های علمیه و آموزش دانش سیاسی” (مصاحبه)، پگاه ویژه حوزه­های دینی، ش 61 (28/7/1388).

– “نقدی بر کتاب اسلام، سنت، دولت مدرن“،[13] مجله علوم سیاسی، ش 46 (تابستان 1388).

– “نسبت سنت و تجدد”، فرهیختگان (24/5/1388).

– “ویژگی­های موعودگرایی سیاسی”، تهران امروز (18/5/1388).

– “فربگی مصلحت در حوزه شریعت”، فرهیختگان (13/5/1388).

– “عقل سیاسی اسلام”،[14] خردنامه همشهری، ش 32 (مرداد 1388).

– “Islamic Human Rights Discourse: A Communitarian Defense”, paper presented for the seminar on “Islamic Human Rights”, Lebanon, August 5-6, 2009.

– “A Shift in Shiite Fiqh? A Comparison between Individual-centered and Institution-centered Theories”, Paper presented for the seminar on “Diversity and Change in Islamic Law”, Exeter University, June 4-5, 2009.

– “ما و صدرا: نظری بر نگرش­های سیاسی به فلسفه صدرایی”، روزنامه اعتماد ملی (3/3/1388).

– “صلح جهانی: مقایسه­ای بین دیدگاه کانتی و اسلامی”، مقاله ارائه شده به همایش بین­المللی صلح، حقوق بشر و دین، قم، دانشگاه مفید، 23 و 24 اردیبهشت 1388.

– “قدرت مدنی یا قدرت روحانی؟”، روزنامه اعتماد ملی (19/2/1388).

– “تحلیل گفتمانی انقلاب اسلامی“، چاپ شده به زبان روسی در: مجموعه مقالات دانشمندان روسیه و ایران در باره انقلاب اسلامی ایران، مسکو، رایزنی سفارت ج.ا.ا در روسیه، بهمن 1387 (فوریه 2009).

– “نقدهایی مشابه به متن­هایی متفاوت: بررسی متونی در حوزه اسلامی سازی معرفت”، علوم سیاسی، ش 43 (پاییز 1387).

– “ملاصدرا اندیشه سیاسی جامع و منسجم نداشت” (گفتگو)، روزنامه اعتماد ملی (18/12/87).

– “تقابل رفتارگرایی و نهادگرایی”، فصلنامه علمی – پژوهشی حوزه و دانشگاه، ش 55 (تابستان 1387).

– “نقد حقوق بشر لیبرالی”، روزنامه اعتماد (8/10/1387).

– “معرفی استاد (مصاحبه با مجله دانش­پژوهان)”، مجله دانش­پژوهان، ش 13 (تابستان 1387).

– “همنشینی فلسفه و فقه سیاسی” (مصاحبه حامد زارع در خصوص نظریه همروی)، اعتماد (29/8/87).

– “یک دانش درجه یک”، کارگزاران (13/7/87).

– ”گفتمان“،[15] در عباس منوچهری (به اهتمام) و دیگران، رهیافت و روش در علوم سیاسی، تهران، سمت، 1387.[16]

– “راه سوم: دیدگاه حداکثری، حداقلی و همروی به فقه سیاسی”، مجله شهروند امروز (14 مرداد 1387).

– “نقش دوگانه مصلحت”، شهروند امروز، سال سوم، ش 49 (12/3/1387).

– “Iranian Identity in the West: A Discursive Approach”, Paper presented for the conference on “Modern Shiism and Identity”, Glasgow University, May 25-27, 2008.

– “الوحدة الاسلامیة: تحلیل خطابی و معالجة سیسیولوجیة”، ترجمة: مشتاق الحلو، نصوص معاصرة، ش 11 (صیف 2007 م/ 1428 ه).

– “ظرفیت­سنجی مفاهیم سیاسی مدرن”، مجله علوم سیاسی، ش 38 (تابستان 1386).

– “اسلام فقاهتی و منتقدان آن”، شهروند امروز، ش 67 (14/11/1386).

– “نه حداقلی، نه حداکثری”[17]، شهروند امروز، (16/10/1386).

– “نواندیشی دینی: ملاحظاتی متن­گرایانه و روش­شناسانه”، ارائه شده به سمینار نقد آرای دین شناسانه سروش (26 آذر 1386).

– “از ساختارگرایی تا پساساختارگرایی”، حوزه و دانشگاه، ش ۵۱ (تابستان ۱۳۸۶).

– “Human Rights and Tran-national Responsibilities of Islamic Government”, workshop jointly held by Mofid Univ., Amsterdam Univ. and School of I.R., May, 7, 2007.

(“حقوق بشر و مسئولیت­های فراملی دولت اسلامی”، کارگروه مشترک دانشگاه مفید با دانشگاه آمستردام و دانشکده روابط بین­الملل، قم، دانشگاه مفید، 17/2/1386).

– «هرمنوتیک و مطالعات اسلامی»، در: علی­اکبر علیخانی و همکاران، روش­شناسی در مطالعات سیاسی اسلام، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، 1386.

– “اسلام و حقوق بشر نحیف و فربه”، همایش “دین و حقوق بشر”، دانشگاه مفید، ۱۳۸۶.

– “آسیب شناسی فرهنگ سیاسی ایرانیان”، اعتماد (۸ و ۹ اردیبهشت ۱۳۸۶).

– «گزارش سفر هلند»، علوم سیاسی، ش ۳۶ (زمستان ۱۳۸۵).

– ”جستارهای نظری در باب رهبری مذهبی“، مجموعه مقالات همایش انقلاب اسلامی، ج 1، قم، نشر معارف، 1385.

– “آسیب شناسی حکومت اسلامی در سیره نبوی”، علوم سیاسی، ش ۳۵ (پاییز ۱۳۸۵)؛ و در: جمعی از محققان، سیره سیاسی پیامبر اعظم، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1386.

– “گفتگوی فرهنگ ها، ضرورت دنیای پسا مدرن”، ارائه شده به همایش گفتگوی فرهنگ ها[18]، مسکو، 27-28 اکتبر 2006.

-“Jihad from Shiite Perspectives: Between Text and Context”, paper presented for the conference on “Scriptural Hermeneutics”, The Netherlands, 2006

– “نظریه رهبری مذهبی در انقلاب اسلامی (مصاحبه)”، مجله دایره (دانشگاه مفید)، ش 3 و4 (پاییز و زمستان 1384).

– “بررسی و نقد کتاب نظام سیاسی و دولت در اسلام“، مجله علمی – پژوهشی نامه مفید، ش 50 (آبان 1384).

– “اندیشه سیاسی ملاصدرا؟“, مجله علوم سیاسی، ش 30 (تابستان 1384).

– ”گفتمان و مطالعات اسلامی و ایرانی“، مجله پژوهش و حوزه، ش 21-22 (1384).

– “تحدید مصلحت”، فرهنگ اندیشه، ش ۱۳ (بهار ۱۳۸۴).

– “هم نهاد سازی سنت و تجدد در حوزه مسائل زنان” (مصاحبه)، مجله زنان، ش 122 (تیر ماه 1384).

– ”اندیشه سیاسی، مبانی ثابت در قالب های متفاوت“ (گفتگو)، کتاب هفته، ش ۲۴۶ (۱۴ خرداد ۱۳۸۴).

– ”هویت ایرانی: تحلیلی گفتمانی“، ارائه شده به سومین همایش حقوق بشر دانشگاه مفید، ۱۳۸۴.

– «مبانی نظری حقوق بشر: نسبت­سنجی ادلة برون­دینی و درون­دینی»، مبانی نظری حقوق بشر، مرکز حقوق بشر دانشگاه مفید, 1384.

– “Theoretical Foundations of Human Rights: A Comparison between Textual and Meta-textual Reasoning”

– «طبقه‌بندی‌ دانش‌ سیاسی‌ در جهان‌ اسلام‌»، علوم سیاسی، ش 28 (زمستان 1383)، و در داود فیرحی (به کوشش)، روش­شناسی دانش سیاسی در تمدن اسلامی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1387.[19]

– ”تولید علم و رویارویی با تجدد“ (گفتگو)، در درآمدی بر آزاد اندیشی و نظریه پردازی در علوم دینی، دفتر سوم، قم، معاونت پژوهشی حوزه علمیه، ۱۳۸۳.

– ”(جلسه) نقد و معرفی نظام سیاسی و دولت در اسلام“، مجله علوم سیاسی، ش ۲۷ (پاییز ۱۳۸۳)[20].

– ”عرفی گرایی اسلامی و حقوق بشر“، ارائه شده به همایش لائیسیته و حقوق بشر، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۳.

– ”عدالت“ (مصاحبه)، همایش نامه عدالت، ش ۳ (مهر ۱۳۸۳)، دانشگاه مفید.

– «گونه­شناسی ارتباط دین و سیاست در اندیشه سیاسی شیعه»، مجله علمی – پژوهشی نامه مفید، ش ۴۴ (مهر و آبان ۱۳۸۳).

– “انقلاب اسلامی ایران: تحلیلی گفتمانی“, ارائه شده به کنفرانس بین المللی انقلاب اسلامی و چشم انداز آینده, سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، اردیبهشت 1383؛ و چاپ شده به زبان روسی در:مجموعه مقالات دانشمندان روسیه و ایران در باره انقلاب اسلامی ایران، مسکو، رایزنی سفارت ج.ا.ا در روسیه، بهمن 1387 (فوریه 2009).

– “Western Globalization and Imam Mahdi’s Globalism”, in Imam Mahdi, Justice and Globalization, London, Institute of Islamic Studies, 2004.

“شهر خدا: جهانی شدن و مهدویت”، ترجمه فریبا رضوی، خرد نامه همشهری (شهریور 1385).

– “Politico-religious Leadership: A Theoretical Framework”, paper presented at the conference on Religious Leadership, Peshawar, March, 13-14, 2004.

– ”معرفی و نقد کتاب ما چگونه ما شدیم؟“, نامه علوم انسانی, ش 8 و9, (تابستان, پاییز و زمستان 1382 و بهار 1383).

– ”جهانی سازی و مسئولیت های فراملی“، در سید طه مرقانی (به اهتمام)، جهانشمولی اسلام و جهانی سازی، ج ۳، تهران، مجمع تقریب مذاهب اسلامی، ۱۳۸۲.

– ”حقوق بشر و حوزه های تمدنی“ (گفتگو همراه با دکتر میرموسوی), کتاب ماه علوم اجتماعی, ش 77 (اسفند 1382).

– ”در باب نسبت سنجی دین و دموکراسی“، سروش اندیشه, سال دوم, ش 7 و8 (زمستان 1382)؛ و در محمدباقر خرم­شاد (به اهتمام)، مردم­سالاری دینی، ج ۱، تهران نشر معارف، ۱۳۸۵.

– ”آشفتگی مفاهیم سیاسی در ایران معاصر“, مجله علوم سیاسی, ش 24, (زمستان 1382).

– ”نقدی بر روش شناسی فلسفه سیاست و علم سیاست“،مجله علوم سیاسی, ش ۲۳, (پاییز 1382).

– ”بحران روش شناسی در علوم سیاسی“, مجله علوم سیاسی,ش 22, (تابستان 1382).

– ”آقای رئیس جمهور متشکریم!“, گوناگون(18/5/1382).

– ”چرا خاتمی به میان دانشجویان نمی رود؟ (روانشناسی سیاسی خاتمی)“, گفتگو با هفته نامه گوناگون (10و17/3/1382).

– «قدرت‌، تنها با قدرت‌ مهار می‌شود»، (گفتگو). روزنامه‌  جام‌ جم‌  (23/10/1381).

– «قدرت‌، محوری‌ترین‌ موضوع‌ سیاست‌ است‌» (گفتگو).   روزنامه‌  جام‌ جم‌  (21/10/1381).  

– “National Interests and Trans-national Responsibilities in Pakistan-Iran Relations”, in Minhaj-ul-Hassan (ed), Pakistan – Iran Relations in Historical Perspective, Peshawar, Culture Center of I.R.I., 2004.

– «ملاحظاتی‌ درباره‌ کتاب‌  قدرت‌، دانش‌ و مشروعیت‌ در اسلام‌ », مجله‌ علمی‌ – پژوهشی‌  نامه‌ مفید ، ش‌ 32 (زمستان‌ 1381).[21]

– «اصلاحات‌» (مصاحبه‌). روزنامه  ایمان‌  (21 و 24/7/1381).

– ”گفتگوی تمدن ها و برخورد تمدن ها“, در عبدالرسول‌ بیات‌ با همکاری‌ جمعی‌ از نویسندگان, فرهنگ‌ واژه‌ها  (قم‌:مؤسسه‌ اندیشه‌ و فرهنگ‌ دینی‌،1381).

– «بر حاشیه‌ روش‌ تحقیق‌ در علوم‌ سیاسی‌»(مصاحبه‌).مجله‌  دانش‌ پژوهان‌ . ش‌ 1.(نیمسال‌ دوم‌ 1380ـ1381).

– «امام‌ علی‌ (ع‌) و آسیب‌شناسی‌ حکومت‌ اسلامی‌».مجله‌  کتاب‌ نقد، ش‌ 18(بهار 1380). و «آسیب‌شناسی‌ حکومت‌ از دیدگاه‌ امام‌ علی‌ (ع‌) ،در  دانشنامه‌ امام‌ علی‌ (ع‌)، ج‌ 6  (تهران‌ :پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و اندیشه‌ اسلامی‌،1380) صص‌ 75 – 108.

– «گفت‌ و گوی‌ تمدنها: مبانی‌ و چارچوب‌ نظری‌».مجله‌  پگاه‌  ،ش‌ 24(5/8/1380).

– «چیستی‌ و گونه‌های‌  فلسفه‌ سیاسی‌». مجله‌ علمی‌ – پژوهشی‌  نامه‌ مفید. ش‌ 25(بهار 1380).

– «حقوق‌ بشر اسلامی‌: شرایط‌ امکان‌ و امتناع‌»، در  حقوق‌ بشر و گفتگوی‌ تمدنها (قم‌:دانشگاه‌ مفید،1380).

– «وفاق‌ اجتماعی‌ و توزیع‌ قدرت‌»،در  همایش‌ رقابتهای‌ سیاسی‌ و امنیت‌ ملی‌ ،مقالات‌ ،ج‌ 1  (تهران‌ :وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ ،1379).

– «اندیشه‌ سیاسی‌ ـ کلامی‌ عبده‌».مجله‌  نامه‌ مفید، ش‌ 22 (تابستان‌ 1379).

– «شش‌ نظریه‌ پیرامون‌ انقلاب‌ اسلامی‌»،در   راه‌ انقلاب‌ :مجموعه‌ مقالات‌ پژوهشی‌ در باره‌ انقلاب‌ اسلامی‌.  ج‌ 1(تهران‌:هماهنگ‌،1378).

– «نگاهی‌ به‌ کتاب‌  بنیادهای‌ علم‌ سیاست‌ ».مجله‌  آیینه‌ پژوهش‌ ، ش‌ 57 (مرداد و شهریور 1378).

– ترجمه مقاله “اسلام و سکولاریسم”، محمدعلى تسخیرى، در: سیدصادق حقیقت، درآمدی‌ بر اندیشه‌سیاسی‌ اسلامی‌  (ویراسته‌) (تهران‌: الهدی‌، 1378).

– «سیاست‌ خارجی‌ دولت‌ اسلامی‌ از دیدگاه‌ امام‌ خمینی‌» در  امام‌ خمینی‌ و حکومت‌ اسلامی‌  ج‌ 6 (قم‌: مؤسسه‌ تنظیم‌ و نشر آثار امام‌ خمینی‌، 1378).

– «مقایسه‌ای‌ میان‌ مدرنیسم‌ و پست‌ مدرنیسم‌». روزنامه‌  خرداد  (6/4/1378).

– «نقد سیاست‌ خارجی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌». روزنامه‌  خرداد  (29 و 30/1/1378).

– “انگیزه ها و ریشه های انقلاب اسلامی”، در انقلاب اسلامی: گذشته، حال و آینده (به زبان روسی)، مسکو، 1999.

– معرفی‌ کتاب‌  امام‌ خمینی‌، به‌ سوی‌ آزادی‌ . مجله‌ علمی – پژوهشی علوم‌ سیاسی‌ . ش‌ 4 (بهار 1378).

– گزارش‌ کنفرانس‌ بین‌ المللی‌ «انقلاب‌ اسلامی‌: گذشته‌، حال‌، آینده‌». مجله‌  انقلاب‌ اسلامی‌ . پیش‌شماره‌ 2 (بهار 1378).

– «جایگاه‌ بحث‌ احزاب‌ در اندیشه‌ سیاسی‌ اسلامی‌» فصلنامه علمی – پژوهشی  علوم‌سیاسی‌ .ش‌ 3(زمستان‌ 1377).

– «نگاهی‌ به‌  هرمنوتیک‌، کتاب‌ و سنت‌ ». فصلنامه علمی – پژوهشی‌  علوم‌ سیاسی‌ . ش‌ 1 (تابستان‌ 1377).

– «آسیب‌شناسی‌ انقلاب‌ اسلامی‌» در  جرعه‌ جاری‌: سی‌ مقاله‌ پژوهشی‌ پیرامون‌ انقلاب‌ اسلامی‌  (تهران‌: پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و اندیشه‌ اسلامی‌، 1377).

– «مشروعیت‌ و جمهوریت‌ در اندیشه‌ سیاسی‌ شیعه‌» در  جمهوریت‌ و انقلاب‌ اسلامی‌ (مجموعه‌ مقالات‌)  (تهران‌: سازمان‌ مدارک‌ فرهنگی‌ انقلاب‌ اسلامی‌، 1377).

– «مبانی‌ نظری‌ حقوق‌ بشر در اسلام‌», مجله‌  قبسات‌, ش 5 و 6  (پاییز و زمستان‌ 1376)[22].

– ”معرفی‌ کتاب‌  ابعاد سیاسی‌ فلسفه‌ اسلامی“‌ . مجلة‌  حکومت‌ اسلامی‌ . ش‌ 5 (پاییز 1376).

– ”چالشهای‌ نظری‌ جامعه‌ مدنی‌ در حکومت‌ اسلامی‌» در  تحقق‌ جامعه‌ مدنی‌ در انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ (مجموعه‌ مقالات‌)  (تهران‌: سازمان‌ مدارک‌ فرهنگی‌ انقلاب‌ اسلامی‌، 1376).

– «نقد کتاب‌  مبانی‌ اندیشه‌ سیاسی‌ اسلام‌ ». مجله‌  حکومت‌ اسلامی‌ ، ش‌ 4 (تابستان‌ 1376).

– «اصول‌ عدالت‌». مجله‌  نقد و نظر . ش‌ 11-10 (بهار و تابستان‌ 1376).

– «ارتباط فلسفه سیاسی و فقه سیاسی». مجله حکومت اسلامی, ش 3 (بهار 1376).

– «نگاهی‌ به‌ فلسفه‌سیاسی‌ اسلام‌»، مجله‌  حکومت‌ اسلامی‌ ، ش‌ 2 (زمستان‌ 1375) و «الفلسفة‌ السیاسیة‌ فی‌ الاسلام‌». مجله‌  التوحید، ش‌ 94 (مایس‌ 1998).

– «منگنه‌ ذلت‌ یا شهادت‌» در  مجموعه‌ مقالات‌ دومین‌ کنگره‌ عاشورا  (قم‌: مؤسسه‌ تنظیم‌ و نشر آثار امام‌ خمینی‌، 1374)صص‌ 111ـ122.

– «استنباط‌ و زمان‌ و مکان‌». در  اجتهاد و زمان‌ و مکان‌ ج‌ 2  (قم‌: مؤسسه‌ تنظیم‌ و نشر آثار امام‌ خمینی‌، 1374).

– «فرهنگ‌ سیاسی‌ و تهاجم‌ فرهنگی‌». روزنامة‌  جهان‌ اسلام‌  (14 تا 17/10/1373).

– «درآمدی‌ بر اقتصاد دولت‌ اسلامی‌». مجله‌  کیهان‌ اندیشه‌ ، ش‌ 56 (مهر و آبان‌ 1373).

– «اصلاح‌ فرهنگ‌». روزنامه‌  جمهوری‌ اسلامی‌  (3/9/1370).

– «اسلام‌ در استرالیا». مجله‌  حوزه‌  (1369).

– «دکترینی‌ برای‌ انقلاب‌ اسلامی‌». روزنامه‌  اطلاعات‌  (5/6/1369).

– «قرآن‌ و کامپیوتر», مجلة‌  کیهان‌ اندیشه‌ ، ش‌ 21 (آذر و دی‌ 1367)[23].

– «برنامه‌ریزی‌ پس‌ از جنگ‌». روزنامه‌  جمهوری‌ اسلامی‌  (16/6/1367).

 

هـ‌  . همایش‌های‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌

         – سمینار بین المللی “حقوق بشر اسلامی”، لبنان، 5 و 6 اوت 2009 (14 و 15 مرداد 1388).

– سمینار بین­المللی “تنوع و تغییر در فقه شیعی”، دانشگاه اگزتر، 4 و 5 ژوئن 2009 (14 و 15 خرداد 1388).

– همایش بین­المللی “صلح، حقوق بشر و دین”، دانشگاه مفید، 23 و 24 اردیبهشت 1388.        

– سمینار بین­المللی “تشیع مدرن و هویت”، دانشگاه گلاسگو، 25-27 مه 2008 (6-8 اردیبهشت 1387).

– سمینار “نقد آرای دین­شناسانه سروش”، دانشگاه صنعتی اصفهان،  26 آذر 1386.

– کارگروه مشترک دانشگاه مفید، دانشگاه آمستردام و دانشکده روابط بین­الملل (سیاست خارجی ج.ا.ا. و حقوق بشر)، 17 اردیبهشت 1386.

– همایش بین المللی “دین و حقوق بشر”، دانشگاه مفید، ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۶.       

– همایش “سیره نبوی”، قم، ۱۸ بهمن ۱۳۸۵.

        – همایش بین المللی “گفتگوی فرهنگ ها”، مسکو، 5 و 6 آبان 1385 (27 و 28 اکتبر 2006).

        – همایش بین المللی “هرمنوتیک، سیاست مبتنی بر متون دینی و حقوق بشر: بین متن و زمینه”، هلند، 18-20 می 2006 (28-30 اردیبهشت 1385).

– همایش بین المللی “هویت ها، تفاوت ها و حقوق بشر”، ایران، دانشگاه مفید، اردیبهشت 1384.

– همایش “انقلاب اسلامی,مسائل و نظام سیاسی“, ایران, ۱۳۸۳.

– همایش بین المللی ”لائیسیته و حقوق بشر“، دانشگاه شهید بهشتی، ۲۸ و ۲۹ آذر ۱۳۸۳.

– همایش بین المللی ”امام مهدی، عدالت و جهانی شدن“، لندن، ۵ مهر ماه ۱۳۸۳.

– کنفرانس بین المللی ”انقلاب اسلامی و چشم انداز آینده“, ایران, 27و28 اردیبهشت 1383.

–  همایش بین المللی ”رهبری مذهبی“, پیشاور, 23 اسفند 1382.

–  همایش بین المللی ”مردم سالاری دینی“ , ایران، دانشگاه علامه طباطبایی، 1382.

– همایش‌ بین‌المللی‌ «مبانی‌ نظری‌ حقوق‌ بشر»،ایران‌، دانشگاه مفید، 1382.

– همایش‌ بین‌المللی‌ روابط‌ ایران‌ و پاکستان‌ در چشم‌انداز تاریخی‌، پیشاور، 14 و 15 دی‌ ماه‌ 1381.

– همایش‌ بین‌المللی‌ «حقوق‌ بشر و گفتگوی‌ تمدنها»، ایران‌، دانشگاه مفید، 1380.

– همایش‌ «رقابت‌های‌ سیاسی‌ و امنیت‌ ملی‌»، ایران‌ ،1379.

– کنگره‌ «امام‌ خمینی‌ و اندیشه‌ حکومت‌ اسلامی‌»، ایران‌ ،1378.

– همایش‌ بین‌المللی‌ «انقلاب‌ اسلامی‌:گذشته‌،حال‌،آینده‌»، مسکو،12و 13 اسفند 1377.

– همایش‌ «جمهوریت‌ و انقلاب‌ اسلامی‌»، ایران‌ ،2و3 خرداد 1377.

– همایش‌ «تحقق‌ جامعه‌ مدنی‌ در انقلاب‌ اسلامی‌»، ایران‌ ،11و12 بهمن‌ 1376.

– دومین‌ کنگره‌ «عاشورا»،ایران‌ ،1374.

– کنگره‌ «اجتهاد و زمان‌ و مکان‌»،ایران‌ ،1374.

 

و . تدریس‌ 

– درس “روش شناسی در علوم سیاسی” در مقطع دکتری دانشگاه باقر العلوم (ع).

– دروس‌ اندیشه‌ سیاسی‌ اسلام‌ و غرب‌، زبان‌ تخصصی‌، فقه سیاسی و روش‌ تحقیق‌(و روش‌شناسی‌) در مقطع‌ کارشناسی و کارشناسی‌ ارشد به عنوان هیأت علمی در دانشگاه‌ مفید از سال‌ 1380.

– دروس‌ اندیشه‌ سیاسی‌ اسلام‌ و غرب‌ در دانشگاه‌ تهران و  باقرالعلوم‌ (ع‌) از سال‌ 1375.

– «انقلاب‌ اسلامی‌ و ریشه‌های‌ آن‌» در دانشگاه‌ تهران‌،شهید بهشتی‌ و علامه‌ طباطبایی‌ (1372ـ1375).

 

ز. تجارب علمی – مدیریتی

– مدیر گروه علوم سیاسی در دانشگاه مفید، ۱۳84- 1386.

–  عضو کمیته علمی همایش انقلاب اسلامی, مسائل و نظام سیاسی,1383.

– معاونت طرح و برنامه موسسه فرهنگی دار الهدی، ۱۳۸۳-1388.

– عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی انقلاب اسلامی و چشم انداز آن,1383.

–  مشاور سیاسی معاونت طرح و برنامه حوزه علمیه قم, 1382.

– عضو کمیته علمی همایش مردم سالاری دینی, 1382.

– عضو کمیته علمی دومین همایش بین المللی حقوق بشر, 1382.

– عضو شورای پژوهشی پژوهشکده اندیشه سیاسی اسلام, از 1380.

– مسئول گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده اندیشه سیاسی اسلام, قم, 1376 – 1380.

– مسئول مرکز زبان دفتر تبلیغات اسلامی, 1369 – 1370.

 

[1]. حائز رتبه اول دوره کارشناسی ارشد.

[2] . ویراست دوم (با اصلاحات و اضافات): قم، دانشگاه مفید، 1387.

[3] . اثر برگزیده دو سالانه پژوهش برتر حکومت اسلامی، دبیرخانه خبرگان رهبری، ۱۳۸۵.

[4]. پژوهش ممتاز حوزه دین در سال ۱۳۸۳، و اثر برگزیده دو سالانه پژوهش برتر حکومت اسلامی، دبیرخانه خبرگان رهبری، ۱۳۸۵.

[5]. رساله دکتری, و حائز رتبه سوم پنجمین همایش کتاب سال حوزه در سال 1382.

[6]. پژوهش برتر کنگره دین پژوهان در سال 1381 (مشترک با دکتر سید علی میرموسوی)، و اثر برگزیده دو سالانه پژوهش برتر حکومت اسلامی، دبیرخانه خبرگان رهبری، ۱۳۸۵.

[7]. ویراست اول به همراه جمعی از محققان, و ویراست دوم و سوم مشترک با دکتر مصطفی ملکوتیان, محمدعلی حسینی زاده, محمد پزشکی و عبدالوهاب فراتی، و ویراست چهارم با عنوان انقلاب اسلامی، مشترک با دکتر ملکوتیان، حسینی زاده، فراتی و مرندی.

[8] . مشترک با  محمود رضویان.

[9] . پایان نامه کارشناسی ارشد، و اثر برگزیده دو سالانه پژوهش برتر حکومت اسلامی، دبیرخانه خبرگان رهبری، ۱۳۸۵.

[10] . با همکاری محمد فولادی.

[11] . مشترک با دکتر سید علی میرموسوی.

[12] . مشترک با محمد نوری.

[13]. مشترک با سید محسن طباطبایی­فر.

[14] . گزارش میزگرد همراه با حجه الاسلام احمد واعظی و دکتر نجف لک زایی.

[15] . مشترک با دکتر سیدعلی حسینی زاده.

[16] . اثر برگزیده کتاب ماه علوم اجتماعی در سال 1387.

[17] . خلاصه مقاله ارائه شده در سمینار نقد آرای دین شناسانه سروش (26 آذر 1386). دیگر سخنرانان عبارت بودند از: سیدعلی طالقانی،محمد مهدی مجاهدی، منصور هاشمی، بیژن عبدالکریمی، و سروش دباغ.

[18] . این همایش حاصل همکاری رایزنی ج.ا.ا. با وزارت فرهنگ و رسانه های گروهی روسیه، انستیتو فرهنگ شناسی روسیه، آکادمی خدمات دولتی ریاست جمهوری روسیه، انستیتو خاور شناسی آکادمی علوم روسیه، شورای حفاظت و مطالعات میراث فرهنگی و طبیعی و شورای علمی تاریخ و فرهنگ جهان آکادمی علوم روسیه بود؛ که در تاریخ 5-6 آبانماه 1385 (27-28 اکتبر 2006) برگزار شد.

[19] . پژوهش برتر کنگره دین پژوهان در سال ۱۳۸۵.

[20] . همراه با دکتر سید علی میرموسوی، و با حضور مؤلف کتاب، دکتر فیرحی.

[21]. مشترک با دکتر احمد بستانی. جلسه نقد این کتاب با حضور مؤلف محترم کتاب، دکتر منوچهری، دکتر حقیقت و دکتر پزشگی در دانشگاه مفید برگزار شد: “دانش سیاسی مسلمانان در دوره میانه”،کتاب ماه علوم اجتماعی، ش 73-74 (آبان و آذر 1382).

[22] . مشترک با دکتر سید علی میرموسوی.

[23] . مشترک با جمعی از محققان.

شاخصه ها & امتیازات

آرشیو پایان نامه ها

پایان نامه ها

پایان نامه های مرتبط با استاد اعم از پایان نامه های راهنمایی شده و مشاوره شده توسط استاد

پایان نامه های راهنمایی شده

پایان نامه های مشاوره شده

آرشیو مقاله ها

مقاله ها

مقاله های نوشته شده توسط استاد

آرشیو کتاب ها

کتاب ها

کتاب های نوشته شده توسط استاد