Search
728 x 90
728 x 90

تحلیل ساز و کار تاثیر ظاهرگرایی مذهبی، قبیله گرایی و بحران دولت سازی بر شکل گیری افراط گرایی مذهبی معاصر(مورد مطالعه عراق و سوریه)

1399,دکتری