Search
728 x 90
728 x 90

سید رضی موسوی گیلانی

دانشیار

فلسفه و کلام

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: سید رضی موسوی گیلانی

تحصیلات:

دانشگاهی:
لیسانس فلسفه از دانشگاه شهید بهشتی
فوق لیسانس فلسفه از دانشگاه علامه طباطبایی
دکتری فلسفه هنر از دانشگاه علامه طباطبایی
حوزوی:
مقدمات تا سال ۶۴ در حوزه علمیه رشت
دوره سطح و خارج از سال ۶۴ در حوزه علمیه قم

سوابق پژوهشی
فهرست کتابها:
۱-  دکترین مهدویت، چاپ اول، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود، تهران، س ۱۳۸۴٫
۲-   مهدویت از دیدگاه دین پژوهان غربی، چاپ اول، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج)، تهران، س ۱۳۸۵٫٫
۳-    ترجمه کتاب اعتقاد به خدا (Belief in God)، تالیف جرج. ا. موردس (Goerg mavrodes). پایان نامه کارشناسی ارشد،‌۱۳۷۶٫
۴-   مجموعه پرسشها و پاسخ‌های تشریحی عربی، نشر هور، تهران، س ۱۳۷۶٫٫
۵-   دکترین مهدویت: نظریه پردازی بر اساس فرهنگ مهدوی، بخشی از کتاب دکترین مهدویت (مجموعه آثار دومین همایش بین المللی)، تدوین موسسه آینده روشن(پژوهشکده مهدویت)، موسسه آینده روشن، قم، س ۱۳۸۵٫٫
۶-   تفسیر ارگانیک از عاشورا و غیبت، بخشی از کتاب فرات تا فرات؛ مرکز تخصصی مهدویت، ج۲، قم، س ۱۳۸۶٫
۷-   شرق‌شناسی و مهدویت، چاپ اول، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی، قم، س ۱۳۸۹٫٫(تا اینجا برای استادیاری)
۸-   درآمدی بر روش‌شناسی هنر اسلامی، نشر ادیان و مدرسه اسلامی هنر، قم، ۱۳۹۰٫
۹-   حکمت هنر: هنر از منظر سنت و مدرنیته، دانشکده صدا و سیما قم، قم، ۱۳۹۰٫
۱۰-  تأثیر نقش‌مایه‌ها، نشانه‌ها و نمادهای هنر اسلامی در برنامه‌های مذهبی، مرکز پژوهش‌های اسلامی دانشکده صدا و سیما قم[در دست چاپ].
۱۱-  گفتمان دینی، مرکز تخصصی مهدویت و بنیاد مهدی موعود، قم[در دست آماده ‌سازی]
۱۲-  درسنامه تاریخ هنر اسلامی، مدرسه اسلامی هنر،[در دست آماده‌سازی.

فهرست مقالات:
۱-   سید رضی موسوی گیلانی، برهان هستی شناسی از دیدگاه صدرالمتالهین و سنت آنسلم، مجله حوزه، ش۲، سال شانزدهم، خرداد و تیر ۱۳۷۸، صص۳۹۹ – ۳۸۳٫
۲-    دکترین مهدویت و کارکرد آن از منظر انسان شناسی و جامعه شناسی، فصلنامه تخصصی انتظار، مرکز تخصصی مهدویت، سال پنجم، ش ۱۶، تابستان ۱۳۸۴، صص۸۱ – ۴۵٫
۳-    محمد شخصیتی جاودانه، مجله ندای پرند، ویژه دانشگاه آزاد پرند، ش۴، خرداد ۸۵٫
۴-    عاشورا و حزن عرفانی، مجله جوانه اندیشه، نشریه مجتمع فرهنگی علامه طباطبائی، ش۳۲، بهمن ۸۲٫
۵-   میزدگرد مفهوم شناسی دکترین مهدویت، فصلنامه تخصصی انتظار، مرکز تخصصی مهدویت، سال ششم، ش ۱۷، پائیز و زمستان ۱۳۸۴، صص ۲۹ – ۵٫
۶-   دیدگاه پدیدار شناسانه هانری کربن به دکترین مهدویت، فصلنامه تخصصی انتظار، مرکز تخصصی مهدویت، سال ششم، ش ۱۷، پائیز و زمستان ۱۳۸۴، صص ۷۵ – ۲۹٫
۷-   مستشرقان و مهدویت، فصلنامه تخصصی انتظار، مرکز تخصصی مهدویت، سال ششم، ش ۱۸، بهار و تابستان ۱۳۸۵، صص ۱۳۵-  ۱۰۵٫
۸-    مهدویت پژوهی از منظر سنت گرایان (با تاکید بر اندیشه سید حسین نصر)، فصلنامه تخصصی انتظار، مرکز تخصصی مهدویت، سال هشتم، ش ۲۴، بهار ۱۳۸۷٫
۹-   رویکرد هنری به مهدویت، فصل­نامه عصر آدینه، موسسه آینده روشن، سال اول، ش اول، بهار ۸۵، صص ۳۶- ۳۲٫
۱۰ – seyyed Razi Moosavi Gilani, The Doctrine of Mahdiism and its Impact from  the Standpoint of Anthropology and Sociology, Quarterly Periodical the Bright Futuer, Bright Future Institution, Number 1, August 2006, pp. 10 – ۳۴٫
۱۱- السید رضی الموسوی الجیلانی، النظریه المهدویه و تطبیقاتها فی مجال الانسان و المجتمع، المترجم ضیاء الدین الخزرجی، مجله الموعود التخصصیه، موسسه المستقبل المضیی، العدد الاول، رجب ۱۴۲۷ه.ق، صص ۷۶ – ۳۲٫
۱۲- مصاحبه «مهدویت؛ ظهوری روشن در پایان تاریخ، روزنامه قدس، روزنامه صبح تهران و مشهد، سه شنبه، ۶ شهریور۱۳۸۶، ش ۵۶۴۵، ص ۷٫
۱۳-  seyyed Razi Moosavi Gilani , Henry corbin’s Phenomenological View of the Mahdism Doctrine, , Quarterly Periodical the Bright Futuer, Bright Future Institution, Number 2, August 2007, pp. 47-55.
14-  میزدگرد زنان و مهدویت، مجله انتظار، سال هفتم، ش ۲۲، پائیز س ۱۳۸۶٫
۱۵-  هنری کوربان و رؤیته الظاهریاتیه لأطروحه (دکترین) المهدویه، مجله الموعود التخصصیه، موسسه المستقبل المضیی، العدد الثانی، رجب الاصبّ، ۱۴۲۸ه.ق، صص۳۵ – ۷٫
۱۶ –هنرهای نمایشی از منظر پست مدرنیسم، مجله رواق هنر و اندیشه، ماهنامه تخصصی خانه هنر و اندیشه، س ۶، دوره جدید پیاپی ۶۶، مهرماه س ۱۳۸۶٫
۱۷-مهدویت و فلسفه تاریخ شیعه، روزنامه همشهری، چهارشنبه ۱ آبان س ۱۳۸۱، سال دهم، ش ۲۸۷۶٫
۱۸–مقاله زیبایی شناسی از نگاه افلوطین، سایت فیروزه، مورخه ۶/۹/۸۶٫
۱۹ –مقاله جایگاه اثر هنری در روش شناسی گادامر، سایت فیروزه، مورخه ۱۰/۱۱/۸۶٫
۲۰ –مقاله خوشایند بی‌واسطه، تحلیل امر والا و امر زیبا از دیدگاه ایمانوئل کانت، سایت فیروزه، ۲۵مورخه /۳/۸۷٫
۲۱ – نگاهی به هنر عصر رنسانس، سایت فیروزه، مورخه ۳/۱۰/۸۶٫
۲۲ –باروک، تجلی انسان محوری رنسانس، سایت فیروزه، مورخه۲/۱۱/۸۶٫
۲۳- هویت فرهنگی چالش قرن، مجله گلبانگ اندیشه، نشریه مجتمع فرهنگی علامه طباطبائی، ش ۵، بهار ۸۳٫
۲۴ – سبک امپرسیونیسم، سایت فیروزه، مورخه۲۷/۱/۱۳۸۷٫
۲۵- تأثیر عاشورا بر تاریخ شیعه، مجله گلبانگ اندیشه، نشریه مجتمع فرهنگی علامه طباطبائی، ش۲، زمستان ۱۳۸۱٫
۲۶ – سنجش مولفه‌های هنر اسلامی با هنر مدرن، فصل‌نامه آدینه، سال دوم، ش ۲، تابستان ۸۶٫
۲۷- معرفی کتاب «مقدمه ای بر هنر هند»، نوشته آناندا کوماراسوآمی، مجله اخبار ادیان، مورخه ۲۷/۲/۸۶٫
۲۸- کاوشی در تجربه دینی، مجله جوانه اندیشه، نشریه مجتمع فرهنگی علامه طباطبائی، ش۳۰، خرداد سال ۸۲٫
۲۹- نگرش هنری به آموزه‌های دینی، سایت فیروزه، مورخه۱۳/۲/۸۶٫
۳۰- جنگ آمریکا در چالش با دموکراسی، روزنامه سیاست روز، مورخه شنبه ۱۷ خرداد س ۱۳۸۲٫
۳۱، ۳۲، ۳۳- کتاب شناسی توصیفی حضرت مهدی (عج)، مجله خورشید مکه، سال سوم، ش ۱۳و ۱۲و ۴، شهریور ۱۳۸۲، آبان ۱۳۸۲، خرداد ۱۳۸۱(۳مقاله).
۳۴-راهکارهای توسعه فرهنگ مهدوی، ماهنامه موعود، ش ۴۵، س ۱۳۸۳٫
۳۵- هرمنوتیک تا تأویل لایه‌های درونی، روزنامه سیاست روز، سال سوم، چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۳، ش ۵۷۹٫
۳۶-موقعیت پارادایم‌ها در اندیشه‌های سیاسی فیلسوفان، روزنامه سیاست روز، سال سوم، چهارشنبه و پنج شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۵۸۵ و ۵۸۶، بخش اول و دوم.
۳۷- مهدویت از منظر منابع حدیثی اهل سنت و شیعه، روزنامه همشهری، دوشنبه ۲۹ مهر س ۱۳۸۱، سال دهم، ش ۲۸۷۵٫
۳۸- هنر و زیبایی از منظر فیلسوفان، سایت فیروزه، مورخه  ۲۷/۲/۸۶٫
۳۹-کتاب شناسی توصیفی الصحیفه المبارکه المهدیه، ماهنامه موعود، ش ۴۷، س ۱۳۸۲٫
۴۰-راهکارهای توسعه فرهنگ مهدویت، روزنامه همشهری، ویژه نامه نیمه شعبان، مهر ۱۳۸۳٫
۴۱- تدوین چند جزوء آموزشی برای تدریس در دانشگاهها با عناوین ذیل:  روش شناسی علوم( برای مرکز تخصصی مهدویت)، معارف اسلامی (برای تدریس در دانشگاه)، متون تاریخی در باره سقیفه و مهدویت (برای گروه تاریخ دانشگاه باقر العلوم).
۴۲ – عرفان‌های نوظهور با طعم مدرنیته در دو بخش، روزنامه رسالت، یک‌شنبه و دوشنبه، مورخه ۶ و ۷ مرداد ۱۳۸۷، سال بیست و سوم، شماره ۶۴۸۷ و ۶۴۸۸٫
۴۳ – آسیب شناسی دکترین مهدویت، روزنامه قدس، مورخه یک شنبه، ۲۰/۵/۸۷٫
۴۴ –  seyyed Razi Moosavi Gilani, Study of Mahdawiyyah from the Traditionalist Viewpoint of Seyyed Hossein Nasr, Quarterly Periodical the Bright Futuer, Bright Future Institution, Number 3, August 2008, pp. 32- 63.
45 –  النظریة المهدویة و التنظیر علی أساس الثقافة المهدویة، مجله الموعود التخصصیه، موسسه المستقبل المشرق، العدد الثالث، رجب الاصبّ، ۱۴۲۹ه.ق، صص ۱۷ – ۴۶٫
۴۶ –  خلق هنر در غیبت عقلانیت (آشنایی با سبک سوررئالیسم یا وهمگری)، سایت الکترونیک فیروزه، مورخه ۲۶/۵/۱۳۸۷٫
۴۷ –  تاریخ هنر اسلامی از نگاه آندره گدار، سایت الکترونیک فیروزه، مورخه ۱۴/۶/۱۳۸۶٫
۴۸ –  هنر و زیبایی از منظر فرهنگ اسلامی، مجله داخلی جشنواره هنر آسمانی، ش اول، ابان س ۱۳۸۷٫
۴۹ –  جایگاه مراقبه و تمرکز در عرفان و هنر، رواق هنر و اندیشه، ش ۲۷، س هفتم، مهر ۱۳۸۷٫
۵۰- رویکرد تاریخی و فراتاریخی به هنر اسلامی، عصر آدینه، ش ۳و ۴، بهار و زمستان ۱۳۸۸، س سوم   ،
۵۱-ترجمه ۹ مقاله(مدخل) از دائره‌المعارف Brill در دانشگاه ادیان ومذاهب، سال ۱۳۸۹(در دست چاپ).
۵۲-جایگاه مهدویت در اندیشه نخبگان مسلمان در دوره مدرنیته، فصلنامه علمی و پژوهش مشرق موعود، سال سوم، ش ۱۲، زمستان ۱۳۸۸٫
۵۳- تأملی بر اصطلاح هنر اسلامی, مجله عصر آدینه, ش۵, پائیز ۸۹، سال سوم
۵۴-  راهبرد منجی در برابر مظاهر فرهنگ نوین، فصلنامه علمی و پژوهشی مشرق موعود، سال چهارم، ش ۱۳، بهار۱۳۸۹٫
۵۵ -مقایسه دو دیدگاه پدیدارشناسی و تاریخی‌نگری در بررسی هنر اسلامی، مجله علمی – پژوهشی قبسات، سال شانزدهم، تابستان۱۳۹۰٫
۵۶- مبانی هنر اسلامی از دیدگاه تیتوس بورکهارت، مجله هنر شناخت، شماره ۲۲، سال یازدهم، نیم سال اول ۱۳۹۰
۵۷-هنر اسلامی در آیینه فتوت‌نامه‌ها با تاکید بر فتوت‌نامه چیت‌سازان، مجله دو فصلنامه علمی و پژوهشی هنر اسلامی، تهران، موسسه مطالعات اسلامی، ش ۱۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ صص ۳۴-۲۱٫
۵۸- ـ راهبردهای رسانه‌ای مهدویت در بستر جغرافیای فرهنگی– سیاسی با همکاری علی میرزا محمدی، مجله علمی و پژوهشی مشرق موعود، سال چهارم، شماره ۱۶، زمستان ۱۳۸۹٫
۵۹- هنر و عرفان دو زبان جهانی: با تکیه بر آراء سنت‌گرایان. مجله دین و رسانه، مرکز پژوهش‌های صدا و سیمای قم، سال نهم، دوره جدید، پیاپی ۹۸، تابستان ۱۳۹۰٫
۶۰- اعتقاد به منجی، بر اساس «ضمیر ناخودآگاه جمعی» یونگ، با بررسی اسطورة کهن سیمرغ و تبیین اسطورة مدرن بشقاب‌پرنده، مجله علمی- پژوهشی مشرق موعود، شماره ۱۷، سال ۱۳۹۰٫
۶۱- The mystical principles of the Islamic Art, The Bright future, number 7, july 2012.
62- مکانة عقیدة المهدویة فی فکر المفکرین المسلمین فی عصر الحداثة, مجله الموعود, ش ۷، شعبان ۱۴۳۳، صص ۱۰۸-۷۹٫
۶۳-شکل‌گیری گفتمان:هنر مهدوی و هنر پست مدرن، مجله علمی و پژوهشی مشرق موعود، شماره ۲۱، سال ۱۳۹۱٫

سوابق اجرایی
۱       مدیر گروه معارف اسلامی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در سالهای ۸۰ – ۷۸٫
۲       – دبیر مسئول دو مجله جوانه اندیشه و گلبانگ اندیشه در سالهای ۸۲ – ۸۳، وابسته به مجتمع فرهنگی علامه طباطبایی تهران.
۳       – سردبیر مجله تخصصی مهدویت به زبان انگلیسی با عنوان Bright Future از سال ۹۱-۸۵
۴       – سردبیر مجله تخصصی مهدویت به زبان عربی با عنوان الموعود از سال ۹۱-۸۵
۵       – معاونت فرهنگی مجتمع فرهنگی علامه طباطبایی، تهران، درسالهای ۸۲ – ۸۰٫
۶       – هیئت علمی گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
۷      – دبیر کمیته علمی همایش بین المللی دکترین مهدویت از سال ۹۱-۸۴
۸      – داور نمایشگاه عکاسی روز جهانی فلسفه در ایران سال ۱۳۸۹٫
۹       – مسئول معاونت روابط بین الملل پژوهشکده آینده روشن در قم در سال ۱۳۹۰٫
۱۰     – مدیر گروه فلسفه هنر دانشگاه ادیان و مذاهب، سال ۱۳۹۱٫

شاخصه ها & امتیازات

آرشیو پایان نامه ها

پایان نامه ها

پایان نامه های مرتبط با استاد اعم از پایان نامه های راهنمایی شده و مشاوره شده توسط استاد

پایان نامه های راهنمایی شده

نتیجه ای یافت نشد...

پایان نامه های مشاوره شده

آرشیو مقاله ها

مقاله ها

مقاله های نوشته شده توسط استاد

نتیجه ای یافت نشد...

آرشیو کتاب ها

کتاب ها

کتاب های نوشته شده توسط استاد

نتیجه ای یافت نشد...