دکتر محمدعلی شمالی عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) هست. وي در تهران به دنیا آمد. در سال 1368 که دروس سطح حوزه را به پایان رساند، همزمان با شروع درس خارج، برای اخذ مدرک کارشناسی در رشتهء فلسفهء غرب در دانشکدهء ادبیات دانشگاه تهران نیز شرکت کرد. به دنبال آن، تحصیل در این رشته را در مقطع کارشناسی ارشد ادامه داد. از سال 1370 علاوه بر درس‌های متعارف حوزوی، در بنیاد فرهنگی باقرالعلوم (ع )، در دورهء کلام جدید شرکت کرد. در سال 1375 همزمان با پایان دورهء کارشناسی ارشد فلسفهء غرب برای تحصیل در مقطع دکتری در خارج از کشور انتخاب شد و به کشور انگلستان عازم شد. در مقطع دکتری در زمینهء فلسفهء اخلاق در دانشگاه منچستر مشغول به تحصیل شد و توانست در کمتر از سه سال و نیم دورهء دکتری را به پایان رساند. وي پس از اخذ دکتری با موضوع نسبیت‌گرایی اخلاقی، تحقیقی را به عنوان فوق دکتری در زمینهء اصول اخلاقی مربوط به مرگ و زندگی که به حوزه اخلاق زیستی مربوط می شود، انجام داد

تحصیلات

۱۹۸۹- ۱۹۹۳ کارشناسی، فلسفه غرب، دانشگاه تهران، ایران

۱۹۹۴- ۱۹۹۶ کارشناسی ارشد، فلسفه غرب، دانشگاه تهران، ایران

۱۹۹۷- ۲۰۰۱ دکتری، فلسفه اخلاق، دانشگاه منچستر، انگلستان

انتشارات

 • یکی از دو مترجم در حال ترجمه After Virtue اثر آلسدِر مک اینتایر
 • اصول فقه (سازمان مدارس، ۲۰۰۶)
 • گزیده ای از متون اخلاقی (دانشگاه پیام نور، ۲۰۰۶)
 • بررسی اسلام شیعی (حامعه الزهراء، چاپ ششم، ۲۰۰۶)

این کتاب از زبان انگلیسی به آلمانی، روسی، اسپانیایی، ایتالیایی، عربی، فارسی، سوئدی، اردو، آلبانیایی و فرانسوی ترجمه شده است.

 • یکی از دو ویراستار کتاب عقل و ایمان در عمل و نظر (مایلستون، ۲۰۰۶)
 • خودشناسی (شرکت انتشارات بین الملل، ۱۹۹۶، ویرایش دوم، ۲۰۰۶)
 • وحی از منظر مسلمانان (بیبلیوتکا اکومنیی، ۲۰۰۵)
 • یکی از دو ویراستار گفت و گوهای کاتولیک و شیعه: مطالعات اعتقادی و معنوی (مایلزلند، ۲۰۰۴)

همچنین، وی دو مقاله در موضوعات زیر دارد: مریم، عیسی و مسیحیت از نگاه اسلامی و ارزش زندگی در اسلام.

 • نسبیت گرایی در اخلاق: بررسی اصول اخلاق (ICAS، ۲۰۰۱)
 • یکی از دو نویسنده مقدمه ای بر ایمان دینی (معارف، ۱۹۹۸)
 • خودشناسی (تهران تایمز، زمستان و پاییز ۱۹۹۵، در ۴۹ قسمت)
 • نگاهی بر مذاهب اسلامی ۱- ۱۰ (تهران تایمز، ۱۹۹۵)
 • نامه فرهنگ (در حال بازبینی، معرفت، شماره های ۱۰، ۱۱، ۱۳-۱۶)
 • آیا می توانیم خدا را ببینیم (به همراه هری لِسِر، مد نظر گرفته شده توسط سالنامه مطالعات اسلامی یهودی اکسفورد)
 • عقل، ایمان و اختیار (در ایمان و عقل)

بیوگرافی

Dr. Mohammad Ali Shomali is a graduate of the Islamic Seminaries of Qum and has also both BA and MA in Western Philosophy from the University of Tehran. He has earned his doctorate in philosophy from the University of Manchester. He is currently an associate professor in Qum. He is also the Dean of Postgraduate Studies for the International Students at the Jamiat al-Zahra, the Islamic Seminary for Women in Qum (Iran) and Director of the International Institute for Islamic Studies. He is very interested in interreligious dialogue and has organised or attended conferences in UK, Canada, USA, Poland, Sweden, Ghana, Philippines, Georgia, Italy, Austria, Kazakhstan, Tanzania, etc.

His publications include Self-Knowledge (Tehran, 1996 2006, also translated into Malay, Spanish, Swedish and Kiswahili), Ethical Relativism: An Analysis of the Foundations of Morality (London, 2001; also translated into Malay), Discovering Shi‘a Islam (7th edition 2010; also translated into 13 languages),Shi’i Islam: Origins, Faith and Practices (London, 2003 & 2010; also translated into Spanish, Kiswahili & Swedish), Mary, Jesus & Christianity: An Islamic Perspective (2007 and 2012; also translated into Italian). He is also a co-editor of Catholics and Shi‘a in Dialogue: Studies in Theology and Spirituality (London: Melisende, 2004 and 2011), Catholic-Shi‘a Engagement: Reason and Faith in Theory and Practice (London: Melisende, 2006 and 2011), A Catholic-Shi‘a Dialogue: Ethics in Today’s Society (London: Melisende, 2008 and 2011) & Monks and Muslims: Monastic and Shi‘a Spirituality in Dialogue (Liturgical Press, 2012, USA).

He is also editor-in-chief of the Message of Thaqalayn, a quarterly journal of Islamic Studies, and the Spiritual Quest, a biannual journal of Islamic Ethics and Spirituality.

2013

Imamate and Wilayah, Part V

The Message of Thaqalayn, vol. 13, no. 4, Winter 2013, Issue 52, pg. 129-139.

Imamate and Wilayah, Part VI

The Message of Thaqalayn, vol. 14, no. 1, Spring 2013, Issue 53, pg. 123-132.

Imamate and Wilayah, Part VII

The Message of Thaqalayn, vol. 14, no. 2, Summer 2013, Issue 54, pg. 123-134.

Spiritual Dimension of Mourning for Imam Husayn (a) Part I: The Divine Plan for Human Salvation

The Message of Thaqalayn, vol. 13, no. 4, Winter 2013, Issue 52, pg. 7-20.

Spiritual Dimensions of Mourning for Imam Husayn (a)Part II: The Role of Hardship and Suffering in Spritual Progress

The Message of Thaqalayn, vol. 14, no. 1, Spring 2013, Issue 53, pg. 7-16.

The Begining of Servitude: Contemplation on the Spiritual and Epistemic Aspects of Fasting

The Message of Thaqalayn, vol. 14, no. 2, Summer 2013, Issue 54, pg. 7-21.

 

 

2012

Morayl System of Islam

Islamic Reference Series, vol. 6: Ethics, published by the Institute of Islamic Studies, London, pg. 41-60.

Imamate and Wilayah, Part III

The Message of Thaqalayn, vol. 12, no. 4, Winter 2012, Issue 48, pg. 141-160.

Imamate and Wilayah, Part IV

The Message of Thaqalayn, vol. 13, no. 1, Spring 2012, Issue 49, pg. 127-155.

Understanding God’s Mercy, Part V

The Message of Thaqalayn, vol. 12, no. 4, Winter 2012, Issue 48, pg. 7-25.

Understanding God’s Mercy, Part VI

The Message of Thaqalayn, vol. 13, no. 1, Spring 2012, Issue 49, pg. 7-19.

Understanding God’s Mercy, Part VII

The Message of Thaqalayn, vol. 13, no. 2, Summer 2012, Issue 50, pg. 7-21.

Understanding God’s Mercy, Part VIII

The Message of Thaqalayn, vol. 13, no. 3, Autumn 2012, Issue 51, pg. 7-34.

The Virtues of Imam Husayn (a) and His Companions

The Message of Thaqalayn, vol. 13, no. 3, Autumn 2012, Issue 51, pg. 131-144.

 

2011

Hijab and Family Life

The Message of Thaqalayn, vol. 11, no. 4, Winter 2011, Issue 44, pg. 93-108.

Imamate and Wilayah, Part I

The Message of Thaqalayn, vol. 12, no. 2, Summer 2011, Issue 46, pg. 115-140.

Imamate and Wilayah, Part II

The Message of Thaqalayn, vol. 12, no. 3, Autumn 2011, Issue 47, pg. 121-138.

Understanding God’s Mercy, Part I

The Message of Thaqalayn, vol. 11, no. 4, Winter 2011, Issue 44, pg. 13-29.

Understanding God’s Mercy, Part II

The Message of Thaqalayn, vol. 12, no. 1, Spring 2011, Issue 45, pg. 7-23.

Understanding God’s Mercy, Part III

The Message of Thaqalayn, vol. 12, no. 2, Summer 2011, Issue 46, pg. 7-24.

Understanding God’s Mercy, Part IV

The Message of Thaqalayn, vol. 12, no. 3, Autumn 2011, Issue 47, pg. 7-24.

 

 

2010

Outcomes of the Spiritual Journey

The Message of Thaqalayn, vol. 11, no. 3, Autumn 2010, Issue 43, pg. 13-21.

Religion and Freedom

The Message of Thaqalayn, vol. 11, no. 3, Autumn 2010, Issue 43, pg. 129-144.

علم اخلاق و فلسفه اخلاق؛ تأملی درباره حوزه های مختلف مطالعات اخلاقی

Journal of Ma’rifat e Akhlaghi, No. 3, Summer 2010.

Key Concepts in Islamic Spirituality: Love, Thankfulness and Humbleness

The Message of Thaqalayn, vol. 11, no. 2, Summer 2010, Issue 42, pg. 15-33.

The Merits of Fasting and the Month of Ramadan

The Message of Thaqalayn, vol. 11, no. 2, Summer 2010, Issue 42, pg. 104-112.

Moral Characteristics of the Prophets: A Qur’anic Perspective

The Message of Thaqalayn, vol. 11, no. 1, Spring 2010, Issue 41, pg. 47-69.

Practical Instruction for Spiritual Journey

The Message of Thaqalayn, vol. 11, no. 1, Spring 2010, Issue 41, pg. 15-28.

جستاری در عقل نظری و عقل عملی(Persian)

Ma’rifat Falsafi, Vol. 6, Issue 3, Spring 2010, pg213-262.

نسبیت گرایی اخلاقی: نماها و مبناها (Persian)

Pajuhesh haye Falsafi Kalami, Vol. 11, No. 2, Issue 42 Spring 2010, pp. 56 – 77.

A Glance at the Process of Self-development

The Message of Thaqalayn, vol. 10, no. 4, Winter 2010, Issue 40, pg. 17-36.

 

 

2009

A Probe into Wilayah and its Social Dimensions

The Message of Thaqalayn, vol. 10, no. 3, Winter 2010, Issue 39, pg. 69-116.

Different Treatments of Spirituality

The Message of Thaqalayn, vol. 10, no. 3, Winter 2010, Issue 39, pg. 31-42.

Different Methodological Approaches to Spirituality

The Message of Thaqalayn, vol. 10, no. 2, Summer 2009, Issue 38, pg. 39-46.

Reason, Faith & Authority: A Shi’ite Perspective

The Message of Thaqalayn, vol. 10, no. 2, Summer 2009, Issue 38, pg. 117-152.

Divine Revelation: An Islamic Perspective on Divine Guidance and Human Understanding

 

Islamic Reference Series, vol. 2 , 2009, pg. 11-38

واکاوی ولایت و ابعاد اجتماعی آن (Persian)

Journal of Elahyat Ejtemayi, Issue 1, Summer 2009

The Significance of Self-control and Self-purification

The Message of Thaqalayn, vol. 10, no. 1, Winter 2009, Issue 41, pg. 53-66

 

 

2008

Image of God in the Qur’an

Islamic Reference Series, Volume 1, God: Existence and Attributes.

,ولابت و بعد جمعی آن (Persian)

Journal of Ma’rifat, Issue 132, Winter 2008

Aspects of Environmental Ethics: An Islamic Perspective

Thinking Faith, The Online Journal of The British Jesuits November 2008.

Human Nature and Nature of Morality

Journal of Religious Thought, Issue 25, Winter 2008.

Islamic Bioethics: A General Scheme

Journal of Medical Ethics and History of Medicine 2008, 1:1

 

 

2007

پایه های اخلاق: سرشت، نیاز و افعال اختیاری (Persian)

Ma’rifat Falsafi, Vol. 5, Issue 1, Winter 2007, pg 219-262.

 

 

2005

عقل گرایی در اندیشه شیعی (Persian)

Journal of Shi’a Shenasi, Issue 9, Spring 2005

گزارش سفر به تانزانیا (Persian)

Journal of Shi’a Shenasi, Issue 8, Winter 2005

2004

ارزش حیات در اسلام (Persian)

Hamshahri, kherad naameh, Issue 24, Summer 2004

مصاحبه علمی (Persian)

Journal of Shi’a Shenasi, Issue 5, Spring 2004

 

2003

جایگاه دین در غرب (Persian)

Journal of Ma’rifat, Issue 63, Winter 2003

ضرورت پژوهش در رشته دین شناسی (Persian)

Journal of Ma’rifat, Issue 62, Winter 2003

جهت قضیه و جهان های ممکن (Persian)

Journal of Ma’rifat, Issue 62, Winter 2003

Earlier

دین و زبان تمثیلی (Persian)

Journal of Ma’rifat, Issue 19, Winter 1997

لیبرالیسم در چالش (Persian)

Journal of Howza wa Danishgah, Issue 8, Autumn 1996

گوناگون کلامی (Persian)

Journal of Kalaam Islaam, Vol. 7, Issue 25 pg 90-93.

پایان فضیلت 6 ,نقد تفکر اخلاقی جوامع نوین (Persian)

Journal of Ma’rifat, Issue 16, Spring 1996, pg 78-81.

پایان فضیلت 5 ,نقد تفکر اخلاقی جوامع نوین (Persian)

Journal of Ma’rifat, Issue 15, Winter 1996, pg 51-58.

پایان فضیلت 4 ,نقد تفکر اخلاقی جوامع نوین (Persian)

Journal of Ma’rifat, Issue 14, Autumn 1995, pg 80-84.

پایان فضیلت 3 ,نقد تفکر اخلاقی جوامع نوین (Persian)

Journal of Ma’rifat, Issue 13, Summer 1995.

پایان فضیلت 2 ,نقد تفکر اخلاقی جوامع نوین (Persian)

Journal of Ma’rifat, Issue 11, Summer 1994, pg 73-77.

پایان فضیلت 1 ,نقد تفکر اخلاقی جوامع نوین (Persian)

Journal of Ma’rifat, Issue 10, Autumn 1994