Search
728 x 90
728 x 90

محسن اراکی

فاضل حوزوی

مطالعات فرهنگی و ارتباطات

تولد و دوران کودکی:
استاد، محسن محمّدى عراقى (اراكى) در سال ۱۳۳۴ش در خانوادهی علم و فضیلت در نجف اشرف چشم به جهان گشود.

والد گرامیش، مرحوم حضرت آیت اللّه العظمى حاج شیخ حبیب اللّه اراكى (رضوان‏ الله‏ تعالى‏ علیه) از فقهای وارسته و اساتید بنام حوزهی علمیّهی نجف بود و افزون بر مقام شامخ علمى ‏اى كه ایشان را در صف علماى طراز اوّل حوزهی علمیّه نجف قرار مى ‏داد، در میدان عمل نیز از پیشتازان بود. ورع، تقوا، عبادت، زهد و سایر ملكات و سجایاى اخلاقى ایشان كم نظیر بود. او در عالم سیر و سلوك و معنى، مقامى عالى داشت و علاوه بر دارا بودن صفا، طهارت و كمالات اخلاقى، از حالات بسیار خوب معنوى نیز برخوردار بود و مكاشفات و مشاهدات ربّانى نصیبش مى‏ شد.

 

مسئولیّت‏ های پیشین و حال:
با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى، مسئولیت روحانیت سنگین‏ تر شد. بر همین اساس، معظم‏ له آمادگى یافت تا هر وظیفه‏ اى که به ایشان محوّل شود، بپذیرد:

ریاست دادگاه‏ هاى انقلاب اسلامى آبادان و خرّمشهر به دستور آیت الله شهید قدوسى در سال ۱۳۵۹هجری شمسی اوّلین مسئولیت ایشان بود.

در سال ۱۳۶۰هجری شمسی نیز ریاست دادگاه‏ هاى انقلاب اسلامى خوزستان، و در سال ۱۳۶۱هجری شمسی با حفظ سمت، ریاست دادگسترى خوزستان را به عهده گرفت.

در سال ۱۳۶۲هجری شمسی به علّت شدّت اشتیاق به ادامهی تحصیل و نیز سپرى شدن شرایط بحرانى اوایل جنگ به حوزه علمیّه باز گشت و از مسئولیت هاى یاد شده، استعفا کرد.

در سال ۱۳۶۲هجری شمسی شاخهی نظامى مجلس اعلاى انقلاب اسلامى عراق را تأسیس نمود که بعدها به “سپاه نهم بدر” معروف شد. و از سال ۱۳۶۶ – ۱۳۷۵هجری شمسی مسئولیت نمایندگى ولىّ فقیه در نیروهاى سپاه بدر را نیز بر عهده داشت.

در سال ۱۳۶۵هجری شمسی بنا به درخواست مردم دزفول، به امامت جمعهی دزفول و نمایندگى حضرت امام خمینی (رحمة الله علیه) در آن شهرستان منصوب شد و تا آخر جنگ به طور مستمر، در آنجا حضور داشت.

پس از استعفا از دادگسترى، مسئولیت هایى نظیر: حاکم شرع هیئت هاى واگذارى زمین خوزستان (۱۳۶۲ – ۱۳۷۳هجری شمسی) و نیز نمایندگى ولىّ فقیه در دانشگاه شهید چمران اهواز (۱۳۶۹ – ۱۳۷۴هجری شمسی) را بر عهده داشت.

معظّم‏ له، در مدّت جنگ و به ویژه در هنگام تصدّى امامت جمعهی دزفول، در جبهه‏ هاى حق علیه باطل در کنار رزمندگان حضور داشت و موجب تشویق و دلگرمى آنان بود.

در سال ۱۳۶۹هجری شمسی از سوى مردم شریف خوزستان به مجلس خبرگان رهبرى راه یافت.

در سال ۱۳۷۳هجری شمسی به عنوان نمایندهی مقام معظّم رهبرى در اروپا به انگلیس اعزام شد.

معظّم‏ له، پس از نزدیک به ۱۰ سال جهاد و فعالیت در کلیهی عرصه‏ هاى علمى فرهنگى و اجتماعى در اروپا، در خرداد ماه سال ۱۳۸۳هجری شمسی بار دیگر به حوزهی علمیهی قم بازگشت کرد تا در این نهاد علمى مقدّس خدمت نماید.

معظّم له پس از بازگشت از انگلیس علاوه بر تدریس دروس خارج فقه و اصول و تألیف کتب و مقالات متعدد به تأسیس مرکز جامع علوم اسلامی و مدرسه عالی امیر المؤمنین علیه السلام (جهت تعلیم طلاب خارجی) همت گماشت و مسؤلیت های مختلفی از جمله عضو مطالعات راهبردی و عضو هیئت امنای دانشکده اصول دین و  عضو هیئت امنای جامعة المصطفی العالمیة و عضو هیئت علمی بعثه مقام معظم رهبری را عهده دارند.

حضرت آیت الله اراکی (دامت برکاته) با حکم حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (حفظه الله) در تیر ماه ۱۳۹۱ هجری شمسی به سمت دبیر کلی مجمع تقریب مذاهب اسلامی  در آمدند.

تدریس:
معظم ‏له، از همان آغاز تحصیل، پس از اتمام هر دورهی تحصیلى و انتقال به مرحلهی بعد، مرحلهی قبلى را تدریس مى ‏کرد. هنگامى که در نجف بود، مقدمات را تا سطح لمعه تدریس کرد و پس از انتقال به قم، شرح لمعه، رسائل، مکاسب، نهایة الحکمة، شرح منظومه، اسفار، اشارات، شرح تجرید و کفایة الأصول را تدریس نمود.

در اهواز نیز به تدریس مکاسب، رسائل و شرح لمعه اشتغال داشت.

همچنین از آغاز ورود به قم در مدرسهی حقّانى، دروسى نظیر انشاى عربى، فلسفه و اصول عقاید را تدریس کرد و پس از شهادت مرحوم آیت الله قدوسى (رضوان الله) در مدرسهی شهیدین، به تدریس رسائل و شرح لمعه نیز مشغول شد.

همچنین، از آغاز اعزام به انگلستان جهت نمایندگى از مقام معظم رهبرى (حفظه الله) و پس از تأسیس حوزهی علمیّه در پایتخت این کشور (لندن)، به تدریس خارج فقه (مباحث حکومت اسلامى و قضاء) و اصول پرداخت، علاوه بر آن دروسى نظیر فلسفه، رسائل، مکاسب، حلقات اصول، تفسیر قرآن به زبان هاى فارسى، عربى و انگلیسى نیز مشغول شد.

در حال حاظر حضرت آیت الله اراکی (حفظه الله) مشغول تدریس درس خارج اصول فقه و خارج فقه نظام سیاسی و خارج فقه نظام اقتصادی و خارج فقه نظام فرهنگی و تفسیر در حوزهی علمیهی قم می‏ باشد.

تألیف و تحقیق:
استاد معظم در سال 2012 میلادی موفق به اخذ مدرک دکترای فلسفه ی غرب از دانشگاه پورتموث لندن شدند که تز دکترای ایشان کتابی به نام آزادی و علیّت است.

معظّم ‏له، با وجود مشغله ‏هاى کارى به خدمت در عرصهی تألیف توجّه خاصّى داشته و دارند و تاکنون آثار زیادى به زبان هاى فارسى، عربى و انگلیسى را به رشته تحریر درآورده اند، از جمله:

آثار فارسى:
۱. نقد ایدئولوژى سازمان مجاهدین خلق.
۲. مبانى جهان‏ بینى اسلامى.
۳. نگاهى به رسالت وامامت.
۴. درآمدى بر عرفان اسلامى.
۵. کاوشهائى در مبانى نظرى حکومت دینى.
۶. دوره ها و پیشگامان بیدارى اسلامى.
۷. آزادى و علیّت(آماده چاپ).
۸. امامت در قرآن (آماده چاپ).
۹. اصول عرفان ناب سجادی (آماده چاپ).
۱۰. اقتصاد اسلامی جلد اول (آماده چاپ).
۱۱. فقه نظام سیاسی جلد اول (آماده چاپ).
۱۲. فقه نظام فرهنگی (در دست تألیف).
۱۳. اصول فقه نوین جلد اول.
۱۴. اصول فقه نوین جلد دوم (آماده چاپ).

آثار عربى:
۱. الولایة الإلهیّة وولایة الفقیه.
۲. مدخل إلى منهج المعرفة الإسلامیّة.
۳. المعرفة الإسلامیة، منهجاً و تصوراً.
۴. نظریة النص على الإمامة فی القرآن الکریم.
۵. صلح الإمام الحسن وثورة الإمام الحسین علیهما السلام.
۶. حوار فی الإمامة.
۷. مدخل إلى العرفان الإسلامی.
۸. الأسس النظریة للدولة الإسلامیة.
۹. أساس الحکم فی الإسلام.
۱۰. معالم الفکر الأصولی الجدید.
۱۱. حجّیة سنة الصحابی، دراسة و نقد.
۱۲. الصحوة الإسلامیة المعاصرة، أدوار وروّاد.
۱۳. نظریة الحکم فی الإسلام.
۱۴. ثبوت الهلال.
۱۵. سنن التطور الاجتماعی فی القرآن الکریم.
۱۶. سنن القیادة الاهیة فی التاریخ.
۱۷. کتاب الخمس مجلد الاول.
۱۸. کتاب الخمس مجلد الثانی.
۱۹. الموازین الشرعیّة لشعائر الحسینیة.
۲۰. کتاب القضاء (آمادهی چاپ).
۲۱. ملکیّة المعادن فی الفقه الاسلامی (آماده ی چاپ).
۲۲. مبدأ العلیة و الإرادة (در دست تالیف).

آثار انگلیسى:
۱. Contemporary Islamic Awakening.

استاد معظّم مقالات فراوانى نیز نوشته اند که در مجلات مختلفى مانند: رسالة القرآن، رسالة الثّقلین، الفکر لاسلامى، التّوحید (عربى) و… منتشر شده ‏است.

علاوه بر آنچه ذکر شد، مقدّمه ‏اى بر شرح ‏ارشاد مقدّس ‏اردبیلى نیز توسط استاد نگاشته شده است که در سال  ۱۳۹۷هجری قمری با تحقیق و تصحیح حضرات آیات: مجتبى ‏عراقى، اشتهاردى و یزدى منتشر شده است.

معظّم له در زمینهی تصحیح نیز فعّالیّت داشته اند وکتاب “مقالات الأصول” مرحوم محقّق‏ عراقى (رحمة الله علیه) را با همکارى حجت الاسلام و المسلمین سیّد مُنذر حکیم تحقیق کرده است که توسط مجمع اندیشهی اسلامی منتشر شده است.

کتاب “اللّوامع الالهیّة فی المباحث الکلامیّة” تألیف مقداد سیورى را نیز با همکارى حجت الاسلام و المسلمین سیّد عمار ابورغیف تصحیح کرده اند که توسط مجمع اندیشهی اسلامی منتشر شده است.

علاوه بر آنچه بیان شد، ایشان نوشته هایی در زمینهی فقه استدلالى در ابواب: صلاة، صلاة جمعه، صلاة مسافر، اجتهاد و تقلید و نیز اصول و فلسفه دارند که در دست تألیف می باشند.

شاخصه ها & امتیازات

آرشیو پایان نامه ها

پایان نامه ها

پایان نامه های مرتبط با استاد اعم از پایان نامه های راهنمایی شده و مشاوره شده توسط استاد

پایان نامه های راهنمایی شده

نتیجه ای یافت نشد...

پایان نامه های مشاوره شده

آرشیو مقاله ها

مقاله ها

مقاله های نوشته شده توسط استاد

نتیجه ای یافت نشد...

آرشیو کتاب ها

کتاب ها

کتاب های نوشته شده توسط استاد

نتیجه ای یافت نشد...